Deze week opent Ghent International Festival (GIF), een multidisciplinair kunstenfestival georganiseerd in een unieke samenwerking tussen VIERNULVIER, NTGent, S.M.A.K., Opera Ballet Vlaanderen, CAMPO, Gouvernement, Kunsthal Gent & Kopergietery.GIF toont werk van jon­ge makers, van kun­ste­naars die met kin­de­ren en jon­ge­ren wer­ken én van arties­ten die zich bui­gen over de vraag wat het bete­kent om jong te zijn. Speciaal voor het festival zakken ook heel wat internationale programmatoren af naar GENT.Grote publiekstrekker wordt ‘Building Castles in the Sky’, een parcours doorheen Gent van installaties, performances en kunstwerken gecreërd in een samenwerking tussen creatieve jonge geesten en een divers spectrum van kunstenaars en organisaties (o.a. Miet Warlop & Jozef Wouters).I

NFO: www.gif.gent 3 WEKEN LANG VRIJ-ZAT EN ZONDAG GENIETEN MET HET GEZIN

Door admin