AZ Maria Middelares (Gent) en AZ Sint-Vincentius (Deinze) lanceren hun digitaal patiëntenplatform. Zij werken sinds 1 januari 2024 samen als één organisatie. Met het patiëntenplatform willen beide ziekenhuizen de drempel verlagen en informatie bereikbaar maken voor de patiënt. Er zijn verschillende functionaliteiten: afspraken maken en beheren, facturen consulteren, vragenlijsten invullen. Daarbij kan de patiënt het eigen dossier opvolgen, maar ook dat van naasten over wie ze een volmacht hebben (bv. kinderen). Naast dit platform blijven ook de andere communicatiekanalen bestaan (bv. website, telefonie, afspraak ter plaatse …). Dat neemt niet weg dat de digitale voordeur steeds meer aan belang zal winnen, het is dan ook een snel communicatiemiddel voor de patiënt en zorgt voor een betere patiëntenbeleving. Het platform communiceert op een veilige manier met andere bestaande zorgplatformen (bv. CoZo). Het platform werd ontwikkeld in samenwerking met het softwarebedrijf Bothrs uit Gent. Wij hadden een gesprek met Jolien Vanden Berghe, Coördinator Connected Care.

Door admin