Unieke tentoonstelling in het MSK 125 jaar De vrienden van het Museum. Het MSK telt 450 schenkers en legatoren, die meer dan 7.300 objecten hebben geschonken, iets meer dan 40% van het totaal. Maar ook is er aandacht voor middeleeuwse beeldhouwkunst hoe die is ontstaan. Schilderijen , prenten en tekeningen van grote meesters komen uit verschillende privé collecties. Belgische schenkers en legatoren verrijken de museumcollectie.

Info: www.mskgent.be

Door admin