05/12/2022

Gent in Beeld Site

Positief nieuws uit Gent en verre omstreken

Negen Duust

Gentse Feesten zijn ingezet, wij polsten eens hoe de beker verdeling ‘Negen Duust’ op de pleinen van
Boomtown, Luisterplein, Sint-Baafsplein, Walter De Buckplein, Polé Polé, Emile Braunplein, Cirq, Baudelohof, Beverhoutplein en de Vlasmarkt in zijn werk zullen gaan, bij Rudy De Kerpel.
Een initiatief om overbodige bekers en wegwerpmateriaal tegen te gaan.