05/12/2022

Gent in Beeld Site

Positief nieuws uit Gent en verre omstreken

Gentse feesten Tip:”Themarondvaarten van Gent watertoerist- De Gentenaer

Themarondvaarten voor iedereen die het wenst:Theater langs het water, Kindervoorstelling, dj-initiatie voor kinderen 6 tot 12 jaar ,Waterlander, Zang en lach boot, maar ook kaas & wijnboot kortom als het maar gezellig is daar staat Watertoerist en De Gentenaar voor garant.