Te Laarne stelt het woon en zorgcentrum Armonia – Larenshof zijn 4 vrije kamers ter beschikking van de vluchtelingen uit Oekraïne. Kamers waar zorg kan geboden worden aan de hulpbehoevende vluchtelingen. Men kijkt in de richting van 60+ waar deze zorg welkom zal zijn. De infrastructuur geeft deze mensen het nodige comfort voor hygiëne en ook rust, wat welkom zal zijn bij deze vluchtelingen.

Zowel koepel organisatie Vlozo als de burgemeester van Laarne juichen dit initiatief toe. Gesteund door de inwoners van Laarne. Hulp waar iedereen recht op heeft, zeker in deze schrijnende toestanden in Oekraïne.

Door admin