De Lijn startte 2021 met een nieuwe directeur-generaal, Ann Schoubs. Onder haar impuls werd de bedrijfsstrategie aangescherpt, en zette De Lijn verder in op duurzaamheid en klantgerichtheid, twee sleutelpijlers uit onze strategie. Dit alles tegen de achtergrond van de coronapandemie.

Ook in 2022 kijkt De Lijn ernaar uit om mooie dingen te realiseren

Door admin